اطلاعیه آزمون استخدامی قوه قضائیه (تامین کادر اداری)

اطلاعیه آزمون استخدامی قوه قضائیه (تامین کادر اداری)

قوۀ قضائیه در نظر دارد تعداد ۹۶۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را در بخش‌های مختلف دادگستری استان‌ها به‌صورت پیمانی استخدام نماید. متقاضیان، می‌توانند در مهلت مقرر، پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات موردنیاز با مراجعه به سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. ثبت‌نام از روز ۱۹ بهمن به مدت ‍۱۰ روز فعال خواهد بود.

برای دانلود دفترچه راهنمای کلیک نمایید.